ఇది కార్పొరేట్‌ బడ్జెట్‌ ప్రతులను దహనం చేసిన వామపక్ష నాయకులు

  • Home
  • ఇది కార్పొరేట్‌ బడ్జెట్‌ ప్రతులను దహనం చేసిన వామపక్ష నాయకులు

ఇది కార్పొరేట్‌ బడ్జెట్‌ ప్రతులను దహనం చేసిన వామపక్ష నాయకులు

ఇది కార్పొరేట్‌ బడ్జెట్‌ ప్రతులను దహనం చేసిన వామపక్ష నాయకులు

Feb 3,2024 | 23:32

కేంద్ర బడ్జెట్‌ ప్రతులను దహనం చేస్తున్న వామపక్ష నాయకులు ప్రజాశక్తి- పలాస కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన బడ్జెట్‌ వల్ల కార్పొరేట్లకు, పెట్టుబడిదారులకు లాభం తప్ప రైతులకు,…