ఇదే సమయం… ఇక కానిచ్చేద్దాం

  • Home
  • ఇదే సమయం… ఇక కానిచ్చేద్దాం

ఇదే సమయం... ఇక కానిచ్చేద్దాం

ఇదే సమయం… ఇక కానిచ్చేద్దాం

Dec 19,2023 | 21:16

ప్రజాశక్తి – మక్కువ : ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలుండాలే కానీ దాన్ని తమకు అనుకూలంగా ఎలా మార్చుకోవాలో విద్యుత్‌ శాఖ అధికారులకు ఉన్న తెలివితేటలు వేరొకరికి ఉండవని చెప్పడంలో…