‘ఇరకం’ దీవిలో పోలింగ్‌ కేంద్రాలు తనిఖీ

  • Home
  • ‘ఇరకం’ దీవిలో పోలింగ్‌ కేంద్రాలు తనిఖీ

'ఇరకం' దీవిలో పోలింగ్‌ కేంద్రాలు తనిఖీ

‘ఇరకం’ దీవిలో పోలింగ్‌ కేంద్రాలు తనిఖీ

Feb 13,2024 | 23:33

‘ఇరకం’ దీవిలో పోలింగ్‌ కేంద్రాలు తనిఖీపడవలో, ట్రాక్టర్‌లో వెళ్లిన కలెక్టర్‌ లక్ష్మీశటూరిజం కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తాంప్రజాశక్తి – తడ మండలంలోని ఇరకం గ్రామంలోని పోలింగ్‌ కేంద్రాలను మంగళవారం…