ఇవిఎం గోదాములు తనిఖీ

  • Home
  • ఇవిఎం గోదాములు తనిఖీ

ఇవిఎం గోదాములు తనిఖీ

ఇవిఎం గోదాములు తనిఖీ

Jan 31,2024 | 22:16

అధికారులతో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్‌ శ్రీకేష్‌ లాఠకర్‌ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రంలోని ఇవిఎం గోదాములను కలెక్టర్‌ శ్రీకేష్‌ లాఠకర్‌ బుధవారం తనిఖీ చేశారు. ఎన్నికల సంఘం…