ఇష్టపడి చదివితే లక్ష్యం సాధ్యం

  • Home
  • ఇష్టపడి చదివితే లక్ష్యం సాధ్యం

ఇష్టపడి చదివితే లక్ష్యం సాధ్యం

ఇష్టపడి చదివితే లక్ష్యం సాధ్యం

Nov 23,2023 | 21:51

డిప్యూటీ కలెక్టర్‌ స్వాతిని సన్మానిస్తున్న అధ్యాపకులు      హిందూపురం : విద్యార్థులు ఇష్టంతో చదివితే లక్ష్యం సాధించడం తథ్యం అని గుంటూరు జిల్లా డిప్యూటి కలెక్టర్‌ స్వాతి…