ఇసుక లేక.. ఇల్లు గడవక..!

  • Home
  • ఇసుక లేక.. ఇల్లు గడవక..!

ఇసుక లేక.. ఇల్లు గడవక..!

ఇసుక లేక.. ఇల్లు గడవక..!

Dec 1,2023 | 21:19

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు ప్రతినిధి ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో దాదాపు మూడు లక్షల మందికిపైగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఉన్నారు. నిర్మాణ రంగంలో దాదాపు 35 రకాల…