ఈత కొలనులో

  • Home
  • ఈత కొలనులో చిన్నారుల కేరింతలు

ఈత కొలనులో

ఈత కొలనులో చిన్నారుల కేరింతలు

May 16,2024 | 22:58

ప్రజాశక్తి-దర్శి విద్యార్థులకు వేసవి సెలవు రావడంతో దర్శిలోని కురిచేడు రోడ్‌ ఎన్‌ఎస్‌పి కాలువ సమీపాన గల మోహన్‌ మిల్క్‌ లైన్‌ వద్ద ఈతకొలను చిన్నారులతో కిక్కిరిసిపోయింది. గురువారం…