ఈ నెల 17 నుంచి 20వ తేదీ వర

  • Home
  • జాతీయ రోప్‌ స్కిప్పింగ్‌ పోటీల్లో వెస్ట్‌ బెర్రీ విద్యార్థులకు 16 స్వర్ణ పతకాలు

ఈ నెల 17 నుంచి 20వ తేదీ వర

జాతీయ రోప్‌ స్కిప్పింగ్‌ పోటీల్లో వెస్ట్‌ బెర్రీ విద్యార్థులకు 16 స్వర్ణ పతకాలు

Nov 25,2023 | 21:23

ప్రజాశక్తి – భీమవరం రూరల్‌ ఈ నెల 17 నుంచి 20వ తేదీ వరకూ మహారాష్ట్రలోని నాసిక్‌ జిల్లాలో మలేగోయన్‌లో జరిగిన సిబిఎస్‌సి అంతర్జాతీయ రోప్‌ స్కిప్పింగ్‌…