‘ఉన్నతి’ కింద మహిళా శక్తి ఆటోలు

  • Home
  • ‘ఉన్నతి’ కింద మహిళా శక్తి ఆటోలు

'ఉన్నతి' కింద మహిళా శక్తి ఆటోలు

‘ఉన్నతి’ కింద మహిళా శక్తి ఆటోలు

Dec 7,2023 | 21:59

జెండా ఊపి ప్రారంభిస్తున్న కలెక్టర్‌ శ్రీకేష్‌ లాఠకర్‌ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ ఆటో నడిపే మహిళలను మరింత మంది మహిళలు స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని కలెక్టర్‌ శ్రీకేష్‌…