‘ఉన్నతి – మహిళా శక్తి’తో సాధికారత

  • Home
  • ‘ఉన్నతి – మహిళా శక్తి’తో సాధికారత

'ఉన్నతి - మహిళా శక్తి'తో సాధికారత

‘ఉన్నతి – మహిళా శక్తి’తో సాధికారత

Dec 7,2023 | 17:51

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు ఎస్‌సి, ఎస్‌టి మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ‘ఉన్నతి-మహిళాశక్తి’ ప్రత్యేక పథకం ద్వారా వారి జీవనోపాధికి సున్నా వడ్డీకే ఆటో…