ఉపాధి కల్పించకపోతే ఉద్యమం తప్పదు

  • Home
  • ఉపాధి కల్పించకపోతే ఉద్యమం తప్పదు

ఉపాధి కల్పించకపోతే ఉద్యమం తప్పదు

ఉపాధి కల్పించకపోతే ఉద్యమం తప్పదు

Feb 11,2024 | 21:52

విలేకరులతో మాట్లాడుతున్న వైసిపి నాయకులు ప్రభుత్వానికి వైసిపి నాయకుల హెచ్చరిక ప్రజాశక్తి – నౌపడ సంతబొమ్మాళి మండలం మూలపేట పోర్టులో స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించకపోతే ఉద్యమం…