ఉపాధి పనులను కల్పించండి.. షికారుల డిమాండ్‌

  • Home
  • ఉపాధి పనులను కల్పించండి.. షికారుల డిమాండ్‌

ఉపాధి పనులను కల్పించండి.. షికారుల డిమాండ్‌

ఉపాధి పనులను కల్పించండి.. షికారుల డిమాండ్‌

Dec 2,2023 | 22:43

ఉపాధి పనులను కల్పించండి.. షికారుల డిమాండ్‌ప్రజాశక్తి- ఏర్పేడు : ఏర్పేడు మండలం చింతలపాలెం పంచాయతీలోని మరాఠీపురం గ్రామంలో షికారులు ఎలాంటి జీవనోపాధి పనులు లేక కుటుంబాన్ని పోషించలేని…