ఉపాధ్యాయలపై వ్యతిరేక విధానం సరికాదు

  • Home
  • ఉపాధ్యాయలపై వ్యతిరేక విధానం సరికాదు

ఉపాధ్యాయలపై వ్యతిరేక విధానం సరికాదు

ఉపాధ్యాయలపై వ్యతిరేక విధానం సరికాదు

Feb 1,2024 | 20:49

కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న ఎపిటిఎఫ్‌ రాష్ట్ర కార్యదర్శి బి.నరసింహులు ప్రజాశక్తి- అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ ఉపాధ్యాయుల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యతిరేక విధానాలు అనుసరించడం సరికాదని ఏపిటిఎఫ్‌ రాష్ట్ర కార్యదర్శి…