ఉపాధ్యాయులపై ప్రభుత్వ వైఖరి మారాలి

  • Home
  • ఉపాధ్యాయులపై ప్రభుత్వ వైఖరి మారాలి

ఉపాధ్యాయులపై ప్రభుత్వ వైఖరి మారాలి

ఉపాధ్యాయులపై ప్రభుత్వ వైఖరి మారాలి

Dec 3,2023 | 23:33

మాట్లాడుతున్న ఎమ్మెల్సీ రఘవర్మ ప్రజాశక్తి- శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయులపై ప్రభుత్వ వైఖరి మార్చుకోవాలని ఎపిటిఎఫ్‌ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు చెన్నుపాటి మంజుల, ఎమ్మెల్సీ పాకలపాటి రఘువర్మలు పేర్కొన్నారు.…