ఎంఎల్‌ఎ గ్రంధి శ్రీనివాస్‌ ప్రజాశక్తి – భీమవరం రూరల్‌             మిచౌంగ్‌ తుపాన్‌ ప్రభావం వల్ల రైతులకు

  • Home
  • ఆదర్శంగా భీమవరం పట్టణాభివృద్ధి

ఎంఎల్‌ఎ గ్రంధి శ్రీనివాస్‌ ప్రజాశక్తి - భీమవరం రూరల్‌             మిచౌంగ్‌ తుపాన్‌ ప్రభావం వల్ల రైతులకు

ఆదర్శంగా భీమవరం పట్టణాభివృద్ధి

Jan 22,2024 | 21:18

ప్రభుత్వ విప్‌, ఎంఎల్‌ఎ గ్రంధి శ్రీనివాస్‌ ప్రజాశక్తి – భీమవరం రూరల్‌ భీమవరం పట్టణాన్ని అభివృద్ధిలో ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని ప్రభుత్వ విప్‌, ఎంఎల్‌ఎ గ్రంధి శ్రీనివాస్‌ అన్నారు.…

ప్రజలకు ఇబ్బందుల్లేకుండా చర్యలు

Dec 5,2023 | 17:15

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్‌, ఎంఎల్‌ఎ గ్రంధి శ్రీనివాస్‌ ప్రజాశక్తి – భీమవరం రూరల్‌ మిచౌంగ్‌ తుపాన్‌ ప్రభావం వల్ల రైతులకు, ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు…