ఎండుగడ్డికి గడ్డు కాలం

  • Home
  • ఎండుగడ్డికి గడ్డు కాలం

ఎండుగడ్డికి గడ్డు కాలం

ఎండుగడ్డికి గడ్డు కాలం

Feb 10,2024 | 20:38

పజాశక్తి-రామసముద్రం మండలంలో భూగర్భ జలాలు రోజురోజుకు అడుగంటిపోతున్నాయి. కనీసం పశువులకు పచ్చిమేత అందించలేక పాడి రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నుండి పశుపోశన అందకపోవడంతో పాడిరైతులు…