ఎం.శివ కుమార్‌

  • Home
  • బాధితులకు రెడ్‌ క్రాస్‌ సొసైటీ చేయూత

ఎం.శివ కుమార్‌

బాధితులకు రెడ్‌ క్రాస్‌ సొసైటీ చేయూత

Dec 19,2023 | 23:08

  హైజనిక్‌ కిట్లు, వంటసామగ్రి కిట్లు అందజేస్తున్న సభ్యులు ప్రజాశక్తి- ముమ్మిడివరం అగ్ని ప్రమాద బాధిత కుటుంబానికి రెడ్‌ క్రాస్‌ సొసైటీ అన్ని విధాల అండగా ఉంటుంద…