ఎకరాకు రూ.40వేలు పరిహారమివ్వాలి : సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె.రామకృష్ణ

  • Home
  • ఎకరాకు రూ.40వేలు పరిహారమివ్వాలి : సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె.రామకృష్ణ

ఎకరాకు రూ.40వేలు పరిహారమివ్వాలి : సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె.రామకృష్ణ

ఎకరాకు రూ.40వేలు పరిహారమివ్వాలి : సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె.రామకృష్ణ

Dec 7,2023 | 17:52

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు అర్బన్‌ తుపాన్‌ వల్ల నష్టపోయిన రైతులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణం ఆదుకోవాలని, ధాన్యం రైతులకు ఎకరాకు రూ.40 వేలు, వాణిజ్య పంట రైతులకు…