ఎటువంటి పొరపాట్లకు

  • Home
  • స్వచ్ఛమైన ఓటర్ల జాబితా తయారు చేయాలి

ఎటువంటి పొరపాట్లకు

స్వచ్ఛమైన ఓటర్ల జాబితా తయారు చేయాలి

Dec 8,2023 | 00:17

ప్రజాశక్తి- అనకాపల్లి ఎటువంటి పొరపాట్లకు అవకాశం లేకుండా స్వచ్ఛమైన ఓటర్ల జాబితా తయారయ్యేందుకు అధికారులు కృషి చేయాలన్నారని ఎలక్ట్రోరల్‌ రోల్‌ పరిశీలకులు డాక్టర్‌ ఎన్‌ యువరాజ్‌ పేర్కొన్నారు.…