ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ ద్వారా విద్యార్థులు పల్లెల్లో పర్యటించి గ్రామీణ ప్ర

  • Home
  • పెదఅమిరంలో ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ క్యాంపు

ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ ద్వారా విద్యార్థులు పల్లెల్లో పర్యటించి గ్రామీణ ప్ర

పెదఅమిరంలో ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ క్యాంపు

Feb 1,2024 | 16:45

ప్రజాశక్తి – కాళ్ల ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ ద్వారా విద్యార్థులు పల్లెల్లో పర్యటించి గ్రామీణ ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని భీమవరం ఎస్‌ఆర్‌కెఆర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల డైరెక్టర్‌ ఎం.జగపతిరాజు…