ఎన్నికలు ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక మార్పులు

  • Home
  • ప్రత్యేక శిబిరాలకు మిశ్రమ స్పందన

ఎన్నికలు ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక మార్పులు

ప్రత్యేక శిబిరాలకు మిశ్రమ స్పందన

Dec 3,2023 | 00:09

ప్రజాశక్తి-గుంటూరు జిల్లా ప్రతినిధి : ఓటర్ల జాబితాల్లో చేర్పులు, మార్పులు, తొలగింపునకు సంబంధించి ఎన్నికల కమిషన్‌ శని,ఆదివారాల్లో నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక శిబిరాలకు మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. ప్రత్యేక…

ప్రత్యేక శిబిరాలకు మిశ్రమ స్పందన

Dec 3,2023 | 00:08

ప్రజాశక్తి-గుంటూరు జిల్లా ప్రతినిధి : ఓటర్ల జాబితాల్లో చేర్పులు, మార్పులు, తొలగింపునకు సంబంధించి ఎన్నికల కమిషన్‌ శని,ఆదివారాల్లో నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక శిబిరాలకు మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. ప్రత్యేక…