ఎన్నికల్లో అభివృద్ధి అజెండా కావాలి

  • Home
  • ఎన్నికల్లో అభివృద్ధి అజెండా కావాలి

ఎన్నికల్లో అభివృద్ధి అజెండా కావాలి

ఎన్నికల్లో అభివృద్ధి అజెండా కావాలి

Feb 9,2024 | 09:22

‘జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధి-ప్రత్యామ్నాయ విధానాలు’ పుస్తకావిష్కరణ చేస్తున్న నాయకులు             అనంతపురం : ‘రాబోవు ఎన్నికల్లో జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధే ప్రధాన అజెండాగా…