ఎన్నికల విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వద్దు

  • Home
  • ఎన్నికల విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వద్దు

ఎన్నికల విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వద్దు

ఎన్నికల విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వద్దు

Feb 7,2024 | 22:22

మాట్లాడుతున్న జిల్లాస్థాయి మాస్టర్‌ ట్రైనర్‌ కిరణ్‌ కుమార్‌ త్వరలోనే నియోజకవర్గ స్థాయిలో శిక్షణ కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం ఎన్నికల విధుల్లో నిర్లక్ష్యంగా…