ఎన్నికల సామగ్రి పంపిణీ ఏర్పాట్లు పరిశీలన

  • Home
  • ఎన్నికల సామగ్రి పంపిణీ ఏర్పాట్లు పరిశీలన

ఎన్నికల సామగ్రి పంపిణీ ఏర్పాట్లు పరిశీలన

ఎన్నికల సామగ్రి పంపిణీ ఏర్పాట్లు పరిశీలన

May 12,2024 | 00:05

ప్రజాశక్తి -ఎంవిపి కాలనీ: సార్వత్రిక ఎన్నికల సామగ్రిని తీసుకెళ్లేందుకు, తిరిగి స్వీకరించేందుకు అనుగుణంగా ఎయులో ఏర్పాటు చేసిన డిస్ట్రిబ్యూషన్‌, రిసెప్షన్‌ కేంద్రాల వద్ద ముమ్మర ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.…