ఎపి సర్పంచుల సంఘం

  • Home
  • నిధులు మళ్లిస్తే పంచాయతీల అభివృద్ధి ఎలా?

ఎపి సర్పంచుల సంఘం

నిధులు మళ్లిస్తే పంచాయతీల అభివృద్ధి ఎలా?

Dec 3,2023 | 00:09

ప్రజాశక్తి-ఆనందపురం : సర్పంచుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని సర్పంచుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వానపల్లి లక్ష్మి పేర్కొన్నారు. ఆనందపురం మండలంలోని బోయపాలెం గ్రామంలో ‘గ్రామాల అభివృద్ధికై సర్పంచుల సమర…