ఎమ్మెల్సీ

  • Home
  • నిర్మించబోయేది భవనం కాదు ఉద్యమ శిక్షణా కేంద్రం

ఎమ్మెల్సీ

నిర్మించబోయేది భవనం కాదు ఉద్యమ శిక్షణా కేంద్రం

Feb 11,2024 | 00:30

పల్నాడు జిల్లా: నిర్మించ తలపెట్టిన యుటిఎఫ్‌ పల్నాడు జిల్లా భవనం ఇసుక,ఇటుక, సిమెంట్‌ భవనం అని భావించకుండా ఉద్యమ శిక్షణ కేంద్రంగా భావించాలని, త్వరితగతిన ఈ నిర్మాణం…