ఎయిడ్స్‌పై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన

  • Home
  • ఎయిడ్స్‌పై అవగాహన కలిగి ఉండాలి

ఎయిడ్స్‌పై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన

ఎయిడ్స్‌పై అవగాహన కలిగి ఉండాలి

Dec 1,2023 | 20:49

ప్రజాశక్తి – తణుకురూరల్‌ ఎయిడ్స్‌పై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగి, ఎయిడ్స్‌ రహిత సమాజం కోసం పాటుపడాలని రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖా మంత్రి కారుమూరి వెంకట…