ఎయిడ్స్‌ రహిత సమాజం నిర్మించాలి : కలెక్టర్‌

  • Home
  • ఎయిడ్స్‌ రహిత సమాజం నిర్మించాలి : కలెక్టర్‌

ఎయిడ్స్‌ రహిత సమాజం నిర్మించాలి : కలెక్టర్‌

ఎయిడ్స్‌ రహిత సమాజం నిర్మించాలి : కలెక్టర్‌

Dec 1,2023 | 21:22

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు ఎయిడ్స్‌ రహిత సమాజ స్థాపనకు ప్రతిఒక్కరూ కృషి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్‌ ప్రసన్నవెంకటేష్‌ పిలుపు నిచ్చారు. ప్రపంచ ఎయిడ్స్‌ దినోత్సవం సందర్భంగా ఎయిడ్స్‌/హెచ్‌ఐవిపై…