ఎలక్ట్రానిక్‌ ఓటింగ్‌ యంత్రాలపై ప్రతి ఒక్కరికీ విస్తతంగా అవగాహన

  • Home
  • ఓటింగ్‌ యంత్రాలను పరిశీలిస్తున్న కలెక్టర్‌ ఎం.గౌతిమి

ఎలక్ట్రానిక్‌ ఓటింగ్‌ యంత్రాలపై ప్రతి ఒక్కరికీ విస్తతంగా అవగాహన

ఓటింగ్‌ యంత్రాలను పరిశీలిస్తున్న కలెక్టర్‌ ఎం.గౌతిమి

Dec 1,2023 | 21:52

ఓటింగ్‌ యంత్రాలపై అవగాహన కల్పించాలి     అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : ఎలక్ట్రానిక్‌ ఓటింగ్‌ యంత్రాలపై ప్రతి ఒక్కరికీ విస్తతంగా అవగాహన కల్పించాలని కలెక్టర్‌ ఎం.గౌతమి ఆదేశించారు.…