ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులుగా అక్బర్‌

  • Home
  • ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులుగా అక్బర్‌, భగత్‌ రవి

ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులుగా అక్బర్‌

ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులుగా అక్బర్‌, భగత్‌ రవి

Dec 20,2023 | 23:36

ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులుగా అక్బర్‌, భగత్‌ రవి ప్రజాశక్తి – క్యాంపస్‌ విద్యార్థి ఉద్యమ వేగుచుక్క ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ అని, నాలుగో మహాసభను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుని…