ఎస్‌పికి ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారం

  • Home
  • ఎస్‌పికి ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారం

ఎస్‌పికి ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారం

ఎస్‌పికి ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారం

Dec 17,2023 | 21:16

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు స్పోర్ట్స్‌ జిల్లా ఎస్‌పి మేరీ ప్రశాంతి ప్రతిష్టాత్మక డిజిపి డిస్క్‌ కమెండేషన్‌ అవార్డును అందుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేరాలు అదుపు చేయడంలో అత్యంత ప్రతిభ…