ఎస్పీకి ఘనంగా వీడ్కోలు ఎస్పీకి వీడ్కోలు పలుకుతున్న చిత్తూరు జిల్లా పోలీస్‌ సిబ్బంది

  • Home
  • ఎస్పీకి ఘనంగా వీడ్కోలు ఎస్పీకి వీడ్కోలు పలుకుతున్న చిత్తూరు జిల్లా పోలీస్‌ సిబ్బంది

ఎస్పీకి ఘనంగా వీడ్కోలు ఎస్పీకి వీడ్కోలు పలుకుతున్న చిత్తూరు జిల్లా పోలీస్‌ సిబ్బంది

ఎస్పీకి ఘనంగా వీడ్కోలు ఎస్పీకి వీడ్కోలు పలుకుతున్న చిత్తూరు జిల్లా పోలీస్‌ సిబ్బంది

Feb 3,2024 | 22:52

ఎస్పీకి ఘనంగా వీడ్కోలు ఎస్పీకి వీడ్కోలు పలుకుతున్న చిత్తూరు జిల్లా పోలీస్‌ సిబ్బందిప్రజాశక్తి- చిత్తూరుఅర్బన్‌: సాధారణ బదిలీలలో భాగంగా చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ వై.రిశాంత్‌ రెడ్డి బదిలీ…