ఏకగ్రీవ పంచాయతీలకు నిధులేవి..?

  • Home
  • ఏకగ్రీవ పంచాయతీలకు నిధులేవి..?

ఏకగ్రీవ పంచాయతీలకు నిధులేవి..?

ఏకగ్రీవ పంచాయతీలకు నిధులేవి..?

Dec 3,2023 | 20:49

ప్రజాశక్తి- రేగిడి : మండలంలోని గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఏడు ఏకగ్రీవ పంచాయతీలు ఉండగా వాటికి ఇంతవరకు ఏకగ్రీవ పంచాయతీ ప్రోత్సాహకాలు అందలేదని, గ్రామాలు ఏ విధంగా…