ఏటిజీ.. రోగికు డోలి సహాయంతో తరలిస్తున్న

  • Home
  • మడ్రేబు గ్రామస్తులు డోలి మోతే

ఏటిజీ.. రోగికు డోలి సహాయంతో తరలిస్తున్న

మడ్రేబు గ్రామస్తులు డోలి మోతే

Feb 12,2024 | 00:14

ప్రజాశక్తి అనంతగిరికేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదిమా జాతి పివిటిజి గిరిజన ప్రజలకు అనేక సంక్షేమ, అభివృద్ధి పథకాలు అమలు చేస్తున్నట్లు ప్రకటనలకే పరిమితం అవుతున్నాయి తప్ప ఆచరణలో…