ఏదైనా కారణం చేత మహిళలను పోలీస్‌స్టేష

  • Home
  • ఆశాలపై అరాచకం..

ఏదైనా కారణం చేత మహిళలను పోలీస్‌స్టేష

ఆశాలపై అరాచకం..

Feb 8,2024 | 22:28

ప్రజాశక్తి – భీమవరం ఏదైనా కారణం చేత మహిళలను పోలీస్‌స్టేషన్‌కు తీసుకొస్తే సాయంత్రం 6 గంటలు దాటిన తర్వాత సంబంధిత మహిళలకు సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యుల్లో మహిళలు…