ఏపీ భూహక్కు చట్టం రద్దు చేయాలి

  • Home
  • ఏపీ భూహక్కు చట్టం రద్దు చేయాలి

ఏపీ భూహక్కు చట్టం రద్దు చేయాలి

ఏపీ భూహక్కు చట్టం రద్దు చేయాలి

Dec 20,2023 | 23:26

ఏపీ భూహక్కు చట్టం రద్దు చేయాలిప్రజాశక్తి – తిరుపతి టౌన్‌ఏపీ భూహక్కు చట్టాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని తిరుపతి బార్‌ అసోసియేషన్‌ సభ్యులు డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ…