ఏసీ కాలేజి

  • Home
  • మెటీరియల్‌ పంపిణీ కేంద్రాన్ని పరిశీలించిన కమిషనర్‌

ఏసీ కాలేజి

మెటీరియల్‌ పంపిణీ కేంద్రాన్ని పరిశీలించిన కమిషనర్‌

May 12,2024 | 00:02

ఏర్పాట్లపై సిబ్బందితో మాట్లాడుతున్న కమిషనర్‌  గుంటూరు:  గుంటూరు తూర్పు నియోజక వర్గానికి 13న జరిగే పోలింగ్‌కు సంబం ధించిన మెటీరియల్‌ పంపిణీకి స్థానిక ఏసీ కాలేజిలో ఏర్పాట్లు…