ఏ నిమిషానికి ఏ ప్రకటనో..రోజుకొకరిని అభ్యర్థిగా గుర్తింపు

  • Home
  • ఏ నిమిషానికి ఏ ప్రకటనో..రోజుకొకరిని అభ్యర్థిగా గుర్తింపు

ఏ నిమిషానికి ఏ ప్రకటనో..రోజుకొకరిని అభ్యర్థిగా గుర్తింపు

ఏ నిమిషానికి ఏ ప్రకటనో..రోజుకొకరిని అభ్యర్థిగా గుర్తింపు

Feb 1,2024 | 23:54

ఏ నిమిషానికి ఏ ప్రకటనో..రోజుకొకరిని అభ్యర్థిగా గుర్తింపుసత్యవేడు ‘వైసిపి’లో గందరగోళంప్రజాశక్తి – పిచ్చాటూరు సిట్టింగ్‌ ఎంఎల్‌ఎ కోనేటి ఆదిమూలం ప్రస్తుతం ఉన్నారు. అయితే సర్వే నివేదికల్లో సిట్టింగ్‌…