ఐక్య ఉపాధ్యాయ

  • Home
  • 2వ రోజుకు యుటిఎఫ్‌ దీక్షలు

ఐక్య ఉపాధ్యాయ

2వ రోజుకు యుటిఎఫ్‌ దీక్షలు

Feb 3,2024 | 23:45

మాట్లాడుతున్న యుటిఎఫ్‌ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చిన్నబ్బాయి   ప్రజాశక్తి-అనకాపల్లి ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్‌ (యుటిఎఫ్‌) ఆధ్వర్యంలో అనకాపల్లి నెహ్రూ చౌక్‌ వద్ద చేపట్టిన రిలే నిరాహార…