ఐక్య పోరాటాలతోనే హక్కుల పరిరక్షణ

  • Home
  • ఐక్య పోరాటాలతోనే హక్కుల పరిరక్షణ

ఐక్య పోరాటాలతోనే హక్కుల పరిరక్షణ

ఐక్య పోరాటాలతోనే హక్కుల పరిరక్షణ

Dec 4,2023 | 21:15

జ్ఞాపికను అందజేస్తున్న తేజేశ్వరరావు సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పి.తేజేశ్వరరావు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ కేంద్రంలోని బిజెపి ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కార్మిక, రైతాంగ, ప్రజా వ్యతిరేక…