ఒంగోలుకు ‘చెవిరెడ్డి’ఎంపి అభ్యర్థిగా బరిలోకి .. వైసిపిలోనూ కుటుంబ రాజకీయాలు

  • Home
  • ఒంగోలుకు ‘చెవిరెడ్డి’ఎంపి అభ్యర్థిగా బరిలోకి .. వైసిపిలోనూ కుటుంబ రాజకీయాలు

ఒంగోలుకు 'చెవిరెడ్డి'ఎంపి అభ్యర్థిగా బరిలోకి .. వైసిపిలోనూ కుటుంబ రాజకీయాలు

ఒంగోలుకు ‘చెవిరెడ్డి’ఎంపి అభ్యర్థిగా బరిలోకి .. వైసిపిలోనూ కుటుంబ రాజకీయాలు

Feb 2,2024 | 23:31

ఒంగోలుకు ‘చెవిరెడ్డి’ఎంపి అభ్యర్థిగా బరిలోకి .. వైసిపిలోనూ కుటుంబ రాజకీయాలు ప్రజాశక్తి – తిరుపతి బ్యూరో టిడిపి, వైసిపిలలో కుటుంబ రాజకీయాలు కొనసాగుతున్నాయి. గత ఎన్నికల్లో పెద్దిరెడ్డి…