ఒపిఎస్‌ కోసం మరో పోరుబాట : యుటిఎఫ్‌

  • Home
  • ఒపిఎస్‌ కోసం మరో పోరుబాట : యుటిఎఫ్‌

ఒపిఎస్‌ కోసం మరో పోరుబాట : యుటిఎఫ్‌

ఒపిఎస్‌ కోసం మరో పోరుబాట : యుటిఎఫ్‌

Feb 3,2024 | 20:55

ప్రజాశక్తి-కడప అర్బన్‌ పాత పింఛన్‌ సాధన కోసం మరో పోరుబాటకు యుటిఎఫ్‌ సమాయత్తమైందని రాష్ట్ర కార్యదర్శి లక్ష్మిరాజ, జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు మాదన విజయకుమార్‌, పాలెం…