ఒమ్మి బాలాజీ

  • Home
  • కరపత్రాలు పంపిణీ చేస్తున్న టిడిపి నాయకులపై దాడి

ఒమ్మి బాలాజీ

కరపత్రాలు పంపిణీ చేస్తున్న టిడిపి నాయకులపై దాడి

Nov 26,2023 | 23:32

వానపల్లి పోలీస్‌ని పరామర్శిస్తున్న మాజీ ఎంఎల్‌ఎ వనమ ప్రజాశక్తి-కాకినాడ కాకినాడ నగరంలో 4 వ డివిజన్‌ ఆదివారం స్థానిక టిడిపి నాయకులు వానపల్లి పోలీస్‌, వానపల్లి జ్యోతి,…