ఓటరు నమోదు కేంద్రాల పరిశీలన

  • Home
  • ఓటరు నమోదు కేంద్రాల పరిశీలన

ఓటరు నమోదు కేంద్రాల పరిశీలన

ఓటరు నమోదు కేంద్రాల పరిశీలన

Dec 3,2023 | 23:28

టెక్కలి రూరల్‌ : రికార్డులను పరిశీలిస్తున్న సబ్‌ కలెక్టర్‌ నూరుల్‌ కమల్‌ టెక్కలి రూరల్‌: మండలంలోని కె.కొత్తూరు పోలింగ్‌ కేంద్రాన్ని టెక్కలి సబ్‌ కలెక్టర్‌ నూరుల్‌ కమర్‌…