ఓటర్ల జాబితాలో సవరణలకు 10

  • Home
  • ఓటర్ల జాబితాలో సవరణలకు 10,304 దరఖాస్తులు

ఓటర్ల జాబితాలో సవరణలకు 10

ఓటర్ల జాబితాలో సవరణలకు 10,304 దరఖాస్తులు

Jan 31,2024 | 22:31

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న డిఆర్‌ఒ గణపతిరావు జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి ఎం.గణపతిరావు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ ఓటర్ల జాబితాలో పేరు, చిరునామా తదితర సవరణల కోసం ఇప్పటివరకు…