ఓటర్ల జాబితా సవరణ

  • Home
  • పక్కా ఆధారాలుంటేనే తొలగించండి

ఓటర్ల జాబితా సవరణ

పక్కా ఆధారాలుంటేనే తొలగించండి

Dec 4,2023 | 00:22

ఓటర్ల జాబితా సవరణను పరిశీలించిన కలెక్టర్‌ రవి పట్టన్‌శెట్టి ప్రజాశక్తి- కె.కోటపాడు: పక్కా ఆధారాలుంటేనే నిబంధనల మేరకు ఓటర్ల జాబితాల్లోని పేర్లు తొలగించాలని జిల్లా కలెక్టర్‌ రవి…