ఓటు వేసి భవిష్యత్‌ను నిర్దేశిద్దాం

  • Home
  • ఓటు వేసి భవిష్యత్‌ను నిర్దేశిద్దాం

ఓటు వేసి భవిష్యత్‌ను నిర్దేశిద్దాం

ఓటు వేసి భవిష్యత్‌ను నిర్దేశిద్దాం

May 12,2024 | 23:20

ఓటు ప్రాముఖ్యత తెలుపుతూ వేసిన సైకతశిల్పం ప్రజాశక్తి- ఆమదాలవలస సోమవారం జరగ బోయే శాసనసభ, లోక్‌ సభ ఎన్నికల్లో ప్రతిఒక్కరూ పాల్గొని ఓటు వేసి భవిష్యత్‌ను నిర్దేశిద్దామని…