ఓటు హక్కు అందరూ వినియోగించుకోవాలి : పిఒ

  • Home
  • ఓటు హక్కు అందరూ వినియోగించుకోవాలి : పిఒ

ఓటు హక్కు అందరూ వినియోగించుకోవాలి : పిఒ

ఓటు హక్కు అందరూ వినియోగించుకోవాలి : పిఒ

Dec 2,2023 | 21:13

ప్రజాశక్తి – పాలకొండ : ఓటు హక్కు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని ఐటిడిఎ పిఒ కల్పనకుమారి అన్నారు. శనివారం పాలకొండలో…