ఓటు హక్కు నమోదుకు చర్యలు : కలెక్టర్‌

  • Home
  • ఓటు హక్కు నమోదుకు చర్యలు : కలెక్టర్‌

ఓటు హక్కు నమోదుకు చర్యలు : కలెక్టర్‌

ఓటు హక్కు నమోదుకు చర్యలు : కలెక్టర్‌

Dec 1,2023 | 21:21

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు జిల్లాలో 18 ఏళ్లు దాటిన యువతను గుర్తించి ఓటర్లుగా నమోదు చేసేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకున్నామని కలెక్టర్‌ ప్రసన్నవెంకటేష్‌ రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల…