ఓపిఎస్‌ అమలుచేసే వారికే మద్దతు: యుటిఎఫ్‌

  • Home
  • ఓపిఎస్‌ అమలుచేసే వారికే మద్దతు: యుటిఎఫ్‌

ఓపిఎస్‌ అమలుచేసే వారికే మద్దతు: యుటిఎఫ్‌

ఓపిఎస్‌ అమలుచేసే వారికే మద్దతు: యుటిఎఫ్‌

Feb 6,2024 | 00:09

ప్రజాశక్తి-చీరాల: ఓపిఎస్‌ అమలు చేసే నాయకులకే తమ మద్దతు ఉంటుందని యుటీఎఫ్‌ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అడుగుల శ్రీనివాసరావు అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహనరెడ్డి సిపిఎస్‌ రద్దు చేసి…